Prof. dr. ir. Erik van Raaij

Hoogleraar Inkoopmanagement in de Zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. dr. ir. Erik van Raaij is hoogleraar Inkoopmanagement in de Zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op zorginkoop, inkoop voor de zorg, inkoop van waarde, leveranciersrelaties en empirische onderzoeksmethoden. Hij doceert in verschillende cursussen en leergangen op Master en Executive niveau op onderwerpen als ketenregie in de zorg, inkopen in de zorg en empirische onderzoeksmethoden.

Via de website www.inkoopindez.org maakt Erik van Raaij wetenschappelijk onderzoek over inkoop in de zorg toegankelijk voor de Nederlandstalige zorgpraktijk. Erik van Raaij is een geëngageerd spreker over onderwerpen als value-based healthcare, inkopen van waarde, vertrouwen en opportunisme in leveranciersrelaties, en ethiek en integriteit in empirisch onderzoek.