Ester Bertholet

Bestuurder MESO, specialist ouderengeneeskunde, eigenaar praktijk ouderengeneeskunde Bertholet en het Behandelpaspoort. Bestuurder Ons Raadhuis

Ester Bertholet is specialist ouderengeneeskunde en in 2011 richtte zij de zelfstandige praktijk ouderengeneeskunde Bertholet op in Velp en Arnhem. Zij ondersteunen de huisartsen in deze praktijk door de diagnostiek en begeleiding van ouderen met heel ingewikkelde problemen tijdelijk over te nemen. De werkwijze van deze praktijk wordt nu in 3 pilots uitgerold door de stichting MESO.

Daarnaast heeft zij samen met een aantal collega’s in 2016 het ontmoetingscentrum Ons Raadhuis opgericht en eind 2019 het Behandelpaspoort.