Drs. Geranne Engwirda

Bestuursvoorzitter van de NZa vanaf 2024

Geranne Engwirda is opgeleid tot ergotherapeut en studeerde Beleid en Management in de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit. Ze bouwde een grote staat van dienst op als manager, beleidsmaker en bestuurder in de zorg. Zo was ze manager bedrijfsvoering bij het UMC Utrecht en CFO van de ’s Heeren Loo Zorggroep, totdat ze in 2015 toetrad tot de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Engwirda zit daarnaast onder meer in het bestuur van de NVZ en in de raad van toezicht van Fontys Hogeschool in Eindhoven.