Gerrit van der Pol

Ontwikkelmanager, HevoFame

Als ontwikkelmanager bij HevoFame werkt Gerrit sinds 2007 aan de haalbaarheid en planvorming van woonzorgprojecten in vaak complexe omgevingen. Hij begeleid opdrachtgevers vanaf visievorming t/m ontwerp en ingebruikname vanuit de visie dat ieder mens, hoe kwetsbaar ook, het recht heeft op een waardig leven passend bij zijn of haar behoefte. Voor het groene verpleeghuis op Texel is hij namens Omring verantwoordelijk voor de businesscase en verdere aansturing van het project. Hij is o.a. als aanjager en gedelegeerd opdrachtgever nauw betrokken geweest bij het grootste en awardwinnende passiefhuis-woonzorggebouw Veldhuis in Apeldoorn. Gerrit heeft een achtergrond in de ruimtelijke ordening en economische geografie.