Dr. Helen Mertens

Voorzitter raad van bestuur Maastricht UMC+

Dr. Helen Mertens is sinds 1 oktober 2020 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+. Ze is opgeleid tot gynaecoloog en haar loopbaan wordt gekenmerkt door een combinatie van directe patiëntenzorg, bestuur/management van zorgorganisaties en het opleiden van medisch personeel. Zij was onder meer opleider voor de Gynaecologie/Obstetrie en medisch directeur van het voormalige Orbis MC en medisch manager in het Zuyderland MC. Daar was zij onder meer verantwoordelijk voor het Oncologisch Centrum en de Beeldvorming en Laboratoriumdiagnostiek. Op 1 maart 2017 maakte dr. Mertens de overstap naar het Maastricht UMC+, waar ze eerst tot lid van de Raad van Bestuur werd aangesteld en drieënhalf jaar later, tijdens de COVID-pandemie, werd benoemd tot voorzitter. In die functie is ze onder meer voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Limburg (ROAZ Limburg) en lid van het NFU-bestuur. Met de strategische koers ‘Gezond Leven’ wil ze met het Maastricht UMC+ een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondere samenleving, het leveren van de juiste zorg op de juiste plek en het innoveren van het zorglandschap.

fotograaf: Paul Tolenaar