Drs. Henri Boersma

Arts en onderzoeker op gebied van capaciteitsmanagement in de zorg

Drs. Henri Boersma is in 2015 afgestudeerd als basisarts aan de Universiteit van Maastricht. Na zijn studie is hij gestart met een promotietraject op het gebied van Operations Management en Operational Excellence in de (ziekenhuis-)zorg aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Zijn onderzoek richt zich met name op de vraag hoe een polikliniek op strategisch, maar ook op operationeel niveau, optimaal georganiseerd wordt. Naast zijn promotie is hij ook binnen het ziekenhuis actief betrokken bij vraagstukken met betrekking tot capaciteitsmanagement, procesoptimalisatie en verandermanagement.