Inge Bryan

Chair Supervisory Board Datenna, chair DIVD Dutch Institute for Vulnerability Disclosure

Inge Bryan is een vooraanstaand expert op het gebied van cybersecurity en heeft een carrière die zich uitstrekt over twee decennia in inlichtingen en opsporing en acht jaar in de private cyber Security sector. Ze begon haar carrière bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waar ze verschillende functies bekleedde en een pionier was in het gebruik van internet en big data in inlichtingenwerk. Ze was drie jaar gestationeerd in Parijs om de Nederlandse binnenlandse veiligheidsbelangen te behartigen.

Van 2011 tot 2012 was Bryan programmaleider in de vorming van de Nationale Politie, en daarna diende ze als plaatsvervangend hoofd van de Nationale Recherche, oa belast met terrorismebestrijding, drugshandel, witwassen en hightech criminaliteit. Ze was een katalysator in de invoering van nieuwe technologie in traditionele opsporingsmethoden.

Na haar tijd bij de politie trad ze toe tot Deloitte Risk Advisory, waar ze als partner in Cyber Risk Services werkte aan het beveiligen van de vitale infrastructuur van Nederland. Zij verliet Deloitte voor de positie van CEO van Fox-IT, marktleider in de Benelux en hoeder van de Nederlandse staatsgeheimen. Toen de eigenaar in 2023 besloot het bedrijf op te splitsen, legde zij haar functie neer.

Ze is RvC-voorzitter van Datenna dat techno-economische inlichtingen verzamelt over China, bestuursvoorzitter van het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure en bestuursfuncties bij verschillende organisaties, zoals de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, het Clingendael Instituut en het Nationaal Archief.

In haar loopbaan heeft Inge Bryan meerdere onderscheidingen ontvangen, waaronder een benoeming tot CEO of the Year in 2021 en een plaats in de top 100 meest invloedrijke vrouwen in Nederland in 2019​. In 2018 is zij geridderd door de president van Frankrijk.