Inge de Wit

Bestuurder, Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Sinds 2021 is Inge de Wit bestuurder van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Jarenlang werkte ze bij grote, academische ziekenhuizen, later maakte ze de overstap naar kleinere ziekenhuizen. In het Sint Jansgasthuis in Weert waar zij hiervoor werkte, hield ze zich onder meer bezig met nieuwe plannen en strategie voor de toekomst en waar zij Waardegedreven Zorg introduceerde. Naast haar werk als ziekenhuisbestuurder vervult zij diverse nevenfuncties, onder meer als bestuurslid van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen waar ook het SKB onderdeel van uitmaakt.