Prof. dr. Jack van der Veen

Hoogleraar Supply Chain Management, Nyenrode Business Universiteit

Prof. dr. Jack van der Veen is als hoogleraar verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en houder van de evofenedex leerstoel Supply Chain Management. In Jack’s werk staan implementatievraagstukken bij ketensamenwerking centraal. Jack doceert binnen diverse instellingen aan een groot aantal programma’s en seminars. In zijn werk richt Jack zich specifiek op drie soorten supply chains, namelijk logistieke ketens, bouwketens en zorgketens.