Jan Bookelaar

Inkoper Integrale Zorg VGZ

Jan Bookelaar is sinds 2020 inkoper Integrale Zorg bij VGZ. Vanuit zijn functie is hij in meerdere regio’s betrokken geweest bij de uitrol van het Meer tijd voor de patiënt programma. Momenteel is Jan actief betrokken bij de doorvertaling van het IZA naar concreet beleid en processen voor contractering van het Meer tijd voor de patiënt programma welke in 2023 landelijk zal worden gestart.