Jasper Bloem

Wethouder, gemeente Zutphen

Jasper Bloem (PvdA) is sinds 2022 wethouder van de gemeente Zutphen. Zijn taakgebieden zijn: Wonen en Ruimtelijke Ordening, Jeugd en Onderwijs, Welzijn en Zorg (Wmo), Omgevingswet.