Prof. dr. Jet Bussemaker

Voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en hoogleraar bij het LUMC en de Universiteit Leiden

Prof. dr. Jet Bussemaker is sinds 1 juni 2019 voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Ze denkt met de Raad graag na over de zorg voor nu én later. Maar vooral ook over waarom het soms zo moeilijk is om tot verandering te komen. ‘Mensen denken al snel: we hebben toch mooi met elkaar bedacht hoe het anders kan? Maar zo werkt een verandering niet. Er is meer nodig. Ook daar zetten we als Raad stevig op in.’

Jet Bussemaker werkt sinds 1 juli 2018 als hoogleraar ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bij het Leids Universitair Medisch Centrum en de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit van Leiden. Daarvoor was zij minister van OCW (2012 – 2017) en rector van de Hogeschool van Amsterdam (2011-2012). Zij was tevens kroonlid van de SER (2011-2012) en de voorzitter van de commissie zorg. Bussemaker was van 2007 – 2010 staatssecretaris van VWS. Eerdere functies waren onder meer Kamerlid voor de PvdA en universitair docent aan de Vrije Universiteit.

Bussemaker is cum laude afgestudeerd in de politicologie en in 1993 aan de UvA gepromoveerd op het proefschrift ‘Betwiste Zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat’ (bekroond met de Politicologenprijs 1994).