Jhorna Erkens

Directeur en eigenaar Bex* en teamleider Reputatieteam

“Een reputatie wordt niet bepaald door wie je bent, maar door wat je doet en hoe”

Als directeur en eigenaar van Bex* en teamleider van het Reputatieteam ziet Jhorna communicatie niet als doel op zich, maar als een middel om te bouwen aan.

Een gewenste reputatie bij de juiste stakeholders om een (business)doel sneller of effectiever te bereiken. Hoe complexer de omgeving of het vraagstuk, hoe groter de uitdaging.

Met jarenlange ervaring op het gebied van reputatiemanagement, crisiscommunicatie, PR en woordvoering is zij een sparringpartner waar Raden van Bestuur, Directies en Raden van Toezicht snel rust en vertrouwen bij vinden. Juist ook in tijden van crisis.