Joris van Erp

Wzd-functionaris en medisch beleidsadviseur bij Ipse de Bruggen

Joris van Erp is Wzd-functionaris en medisch beleidsadviseur bij Ipse de Bruggen. Hij werkte eerder als huisarts, arts voor verstandelijk gehandicapten, manager Centrum voor Integrale Diagnostiek en Behandeling (Volwassenenzorg) van Ipse de Bruggen en geneesheer-directeur (onder de Wet Bopz).

Het beleid van Ipse de Bruggen was ook onder de Wet Bopz gericht op het beëindigen van onvrijwillige zorg en zij gaan daar onder de Wzd onverminderd mee door. Ipse de Bruggen heeft enkele projecten speciaal gericht op de meest kwetsbare cliënten, omdat een kwalitatief mager bestaan en onvrijwillige zorg nogal eens samengaan. De projecten zijn erop gericht de kwaliteit van leven van individuele cliënten te verbeteren door in te zetten op goede zorg en behandeling, dagbesteding, huisvesting en scholing van begeleiders als dat met het “gewone” aanbod niet in voldoende mate lukt. Daarnaast maakt Ipse de Bruggen afspraken met GGZ-instellingen om gedwongen crisisopnamen in goede banen te leiden en met collega-VG-organisaties om deskundigheid uit te wisselen ten behoeve van het externe advies in het Wzd-stappenplan.