Judith de Bree

bestuurslid Groene Zorg Alliantie en adviseur duurzame zorg Milieu Platform Zorgsector

Judith de Bree is sinds de oprichting in 2019 bestuurslid van de Groene Zorg Alliantie. Daarnaast werkt ze als adviseur duurzame zorg bij Milieuplatform Zorgsector en helpt zorginstellingen bij de verduurzamingsopgave, met name op het gebied van beleid en vastgoed.