Judith Wintgens – van Luijn

Advocaat bij Boels Zanders Advocaten

Judith zet zich graag in voor goede zorg en goed onderwijs. Voor innovatie en duurzaamheid in alle facetten van de economie en de maatschappij. Ze is een strategisch sparringpartner voor haar cliënten, met wie ze heldere doelen formuleert en oplossingen bedenkt om verder te kunnen. Want dat maakt de advocatuur voor Judith zo bijzonder: dat ze voor haar cliënten echt van meerwaarde kan zijn.

Judith heeft een ondernemingsrechtelijke praktijk. Ze richt zich daarbij in het bijzonder op de semipublieke sector, waar zij adviseert over verschillende samenwerkingsvormen en fusies en overnames begeleidt. Judith staat aan het hoofd van het sectorteam Zorg. Daarnaast adviseert zij over governance en medezeggenschapsvraagstukken, corporate structures, kwaliteitszorg en compliance. Vanuit haar betrokkenheid bij de sector Onderwijs behoren ook onderwijs en kinderopvang tot haar aandachtsgebieden.

Judith geeft regelmatig gastcolleges over governance in de zorg, onder meer aan de Universiteit Utrecht en Maastricht University. Daarnaast verzorgt Judith, onder meer met Anouk Cordang, masterclasses governance en medezeggenschap voor bestuurders en toezichthouders, georganiseerd door Supervisie Limburg, Bestuurderscentrum en Maastricht University (UMIO).

Judith is sinds 2006 advocaat en partner bij Boels Zanders Advocaten. Ze is lid van de Vereeniging handelsrecht, de Vereniging van Gezondheidsrecht (VGR) en de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO). Voor 2006 was Judith docent en wetenschappelijk medewerker aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen.