Karin Scharringhausen

Landelijk Coördinator bij Met spoed beschikbaar/VZVZ

Sinds oktober 2021 betrokken bij het programma Met Spoed Beschikbaar en werkzaam bij VZVZ. Focus op begeleiden van zorgcoalities en implementaties van digitale gegevensuitwisselingen, daarnaast aandacht voor regionale uitrol van beproefde gegevensuitwisselingen.