Karina Raaijmakers

Waarnemend voorzitter raad van bestuur, NZa

Karina Raaijmakers is tot 1 januari 2024 waarnemend bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voordat zij lid werd van de Raad van Bestuur was zij sinds 2018 directeur Toezicht bij de NZa. Als waarnemend bestuursvoorzitter is Karina verantwoordelijk voor het functioneren van de gehele organisatie. Samen met het management van de NZa bestuurt zij de organisatie en is ze verantwoordelijk voor de totstandkoming van de strategische plannen, het te voeren en gevoerde beleid, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen.