Lea Bouwmeester

Dagvoorzitter en oprichter Buro de Bouwmeesters
Voormalig Tweede kamerlid Lea Bouwmeester is gedreven om mensen een stem te geven die niet de sterkste positie hebben. Net zoals het zoeken naar verbetering, verbinding en vernieuwing. Naast haar eigen onderneming is zij onder andere:
  •  voorzitter Federatie voor Gezondheid
  • voorzitter redactieraad ICT & Health
  • voorzitter Raad van Advies bij CAK
  • voorzitter Raad van Commissarissen De Ondernemende Huisarts (DOH)
  • lid Raad van Toezicht Antonius ziekenhuis
  • voorzitter ZonMw beoordelings commissie SET regeling