Lotte Sewalt

Hoofd duurzame zorg bij LOGEX

Lotte Sewalt is doctor in de wiskunde. Na haar promotieonderzoek richtte zij zich op het meetbaar maken van de milieu-impact en het kwantificeren van externaliteiten van bedrijfsactiviteiten als duurzaamheidsadviseur.

Sinds 2020 is zij werkzaam bij LOGEX, waar zij haar data-inzichten inzet voor het verbeteren en duurzamer maken van de zorg.