Luc Dietz

Hoofd Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum / Kwartiermaker Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk

Luc Dietz is hoofd van het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC), onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en kwartiermaker voor een nieuw Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2). Met een intensievere samenwerking rond bovenregionale incidenten en nationale crises, vergroten we de slagkracht van onze crisisbeheersing.

Luc heeft zich in ruim 25 jaar ontwikkeld tot expert in crisissituaties en bij politiek-bestuurlijke vraagstukken. Sterk analytisch ziet hij snel de grote strategische lijn richting het wenkend perspectief en benoemt de praktische acties die nodig zijn om daar te komen. Op deze wijze heeft hij vele initiatieven in Nederland haalbaar gemaakt.