Maarten van Ooijen

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Oud- wethouder Maarten van Ooijen is binnen het huidige kabinet verantwoordelijk voor de portefeuille Jeugd en Preventie van het Ministerie van VWS. Dat houdt in: al het jeugdbeleid, de jeugdwet en de jeugdgezondheidzorg. Verder behoren tot zijn taken: Wmo, mantelzorg, GGD, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, preventie en gezondheidsbevordering (leefstijl).