prof. dr. Marian Verkerk

Hoogleraar Zorgethiek Rug en UMCG

Marian Verkerk is hoogleraar Zorgethiek aan de Rijkuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij heeft een lange staat van dienst op het gebied van toezicht en advies op het gebied van de zorg. Marian is geïnteresseerd in het ontwikkelen van een ‘praktijkgebonden ethiek’: een ethiek ontwikkeld van onderop en van binnenuit. Morele verhalen (narratieven) van wat mensen zelf belangrijk en van betekenis vinden vormt het uitgangspunt van normatieve analyse en reflectie.