Marieke van Dongen

Advocaat - Associate partner Gezondheidszorg Dirkzwager

Marieke is sinds 1999 werkzaam als advocaat bij Dirkzwager en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht binnen de zorg- en onderwijssector. Marieke houdt zich onder meer bezig met het adviseren over de rechtsvorm en de inrichting van samenwerkingsverbanden, het begeleiden van fusies en overnames, het begeleiden van herstructureringen, het adviseren over de organisatie- en governancestructuur van zorg- en onderwijsinstellingen, het adviseren over (complexe) governancevraagstukken die spelen bij zorg- en onderwijsinstellingen, het adviseren over medezeggenschapsstructuren van zorg- en onderwijsinstellingen en het opstellen en beoordelen van overeenkomsten voor zorg- en onderwijsinstellingen.