MD Mariëlle Ploumen

Raad van bestuur Altrecht ggz

Altrecht ggz is een organisatie voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, in zowel de stad Utrecht als in de westelijke regio van de provincie Utrecht, met ongeveer 2000 medewerkers en een omzet van ca. 180 mio. Gemiddeld worden jaarlijks 15.000 patiënten behandeld met complexe mentale-, sociale en somatische problematiek. Altrecht is een netwerkorganisatie die domeinoverstijgende zorg biedt, zowel binnen een ambulante, deeltijd- als klinische setting.

Mariëlle Ploumen is sinds 2019 bestuurder en daarnaast (kinder- en jeugd)psychiater.

Sinds 2020 is zij bestuurder van De Nederlandse GGz, met Mentale Gezondheid in haar portefeuille. Voorts is zij vice voorzitter van de raad van toezicht bij Aveleijn, een instelling voor verstandelijk gehandicapten.  Mariëlle is regionaal actief in passende- en domeinoverstijgende zorg. Alsmede het bevorderen van mentale gezondheid.