Marjolijne Lewis

Lid Raad van Bestuur, Gemiva gehandicaptenzorg en gepassioneerd storyteller

Marjolijne Lewis begon haar loopbaan binnen het onderwijs en werd in 2002 Wethouder in Spijkenisse. De acht jaar dat zij die rol vervulde heeft haar veel inzicht gegeven in hoe verschillend levens zijn en de invloed die de samenleving daarop heeft. Haar pleidooi voor een meelevende en meedenkende samenleving, heeft in deze periode vorm gekregen. De keuze om als bestuurder bij MEE Rotterdam Rijnmond aan de slag te gaan, was een logisch volgende stap. Op die manier kon zij vorm en inhoud geven aan het ondersteunen van kwetsbare mensen in de dynamiek van Rotterdam. Bij S&L Zorg kreeg Marjolijne vervolgens de opgave om kwetsbare mensen te verbinden met de samenleving. Sinds 1 juni 2022 is zij lid Raad van Bestuur bij Gemiva gehandicaptenzorg in Gouda.
Naast bestuurlijke verantwoordelijkheid is Marjolijne ook actief als toezichthouder, zowel in de zorg, het onderwijs als in de culturele sector. Vanuit een andere verantwoordelijkheid, is ook hier haar insteek de verbinding tussen verschillende behoeften en belangen te agenderen. De laatste jaren is haar aandacht gericht op morele dilemma’s en besluitvorming: Hoe zorgen we in deze tijd van hectiek, druk en chaos dat we aandacht blijven houden voor de belangen, behoeftes en mogelijkheden van mensen? Marjolijne vertelt er eerlijk en met passie over en laat zien hoe zij op natuurlijke wijze storytellingtechnieken inzet in de praktijk.