Marjon Hulst

Strategisch beleidsmedewerker GGD Zuid Limburg

Marjon Hulst is strategisch beleidsmedewerker bij de GGD Zuid Limburg en richt zich met name op het programma Trendbreuk dat de ambitie heeft om de  gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland met 25% in te lopen.

Zij is sinds 2008 in dienst bij de GGD Zuid Limburg in diverse functies en was in 2015 actief betrokken bij het onderzoek naar de oorzaak van de achterblijvende gezondheidssituatie in Zuid-Limburg. Dit onderzoek leidde tot het rapport ‘Op zoek naar de Limburg Factor’ hetgeen een basis legde voor het programma Trendbreuk.

Marjon onderzocht in 2018 de succes-en faalfactoren om de trendbreuk in gezondheidsachterstand in Zuid-Limburg te realiseren en was nauw betrokken bij de voorbereidende stappen die destijds werden gezet. Stappen zoals de start van de Gezonde Basisschool van de Toekomst, de Sociale Agenda van Provincie Limburg, de regionale gezondheidsnota Zuid Springt eruit en de beweging Limburg Positief Gezond.