Martijn Kers

Directeur Zorginkoopbeleid & Innovatie bij Coöperatie VGZ.

Martijn Kers is directeur Zorgbeleid & Innovatie van Coöperatie VGZ. Hij is ruim 12 jaar in dienst bij VGZ in uiteenlopende functies op het gebied van contractmanagement, zorginkoop, commercie en klantenservice, zorgadvies en zorginkoop. In zijn rol als directeur Zorgbeleid & Innovatie is hij verantwoordelijk voor het zorginkoopbeleid in brede zin en voor de strategische samenwerking met partners uit het zorgecosysteem in het bijzonder.