Prof. dr. Michel van Eeten

Hoogleraar Cybersecurity TU Delft en lid van de Cyber Security Raad

Professor Michel van Eeten is hoogleraar aan de TU Delft en zijn leerstoel richt zich op Governance of Cybersecurity. Hij bestudeert de wisselwerking tussen technologisch ontwerp en economische prikkels in internetbeveiliging. Zijn team analyseert grootschalige internetmeet- en incidentgegevens om vast te stellen hoe de markten voor internetdiensten omgaan met veiligheidsrisico’s.

Hij heeft empirische studies uitgevoerd die zijn gefinancierd door NWO, de ITU, de OESO, het Department of Homeland Security, de Europese Commissie, de Nederlandse Nationale Politie, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Fox-IT, banken en verschillende ministeries binnen de Nederlandse overheid . Onderwerpen variëren van botnetbeperking, dreigingsinformatie en misbruikrapportage, netwerkmetingen, het delen van informatie, beveiligingsstatistieken tot markten voor cybercriminaliteit.

Van Eeten is ook lid van de Cyber Security Raad, een officieel adviesorgaan van de Nederlandse overheid.