Prof. dr. Mirella Minkman

Bijzonder hoogleraar Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg, TIAS en voorzitter Raad van Bestuur, Vilans

Mirella Minkman is voorzitter van de Raad van Bestuur bij Vilans, de landelijke Kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. Daarnaast is zij Bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg/ TIAS en bekleedt de leerstoel ‘Innovatie van organisatie en governance van integrale zorg’. Haar expertise is gericht op hoe persoonsgerichte integrale zorg te organiseren tussen mensen en organisaties in netwerken en (keten)allianties en welke andere inrichting van governance daarbij hoort.