Mr. Ernst de Jong

Advocaat KBS Advocaten

Ernst de Jong is sinds 2000 advocaat. Daarvóór werkte hij bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst KNMG en weer dáárvoor was hij IC-verpleegkundige.

Ernst is gezondheidsrechtadvocaat. Hij staat hulpverleners bij op het gebied van het tuchtrecht en medische aansprakelijkheid en procedeert daarin veelvuldig. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het verlenen van juridische bijstand bij conflicten tussen beroepsbeoefenaren onderling (bijvoorbeeld in een maatschap of in een MSB) en bij geschillen van  medische  beroepsbeoefenaren met anderen, zoals zorgverzekeraars of de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.