Najla van Veen – Mirzakhyl

Innovatieve verbindingsofficier/Health Transformatie officier organisatieadviesbureau Zorg&, Lid Raad van Toezicht Viviq, commissielid SET bij ZONMw

Ze houdt zich bezig met zorg op een duurzame manier organiseren, met aandacht voor behoefte en menselijke maat. Zij heeft Nationale Zorgreserve opgericht, de ZorgDichtbij Wijzer ontwikkeld en nu is ze aanjager/projectleider voor het Verpleeghuis van de Toekomst.

Daarnaast heeft ze zitting in de KennisRing van Raad Volksgezondheid en Samenleving, redactieraad ICT&Health en staat ze in het wit als IC Verpleegkundige/reservist.