Paul Jeroen Verkade

zorgmanager en verpleegkundig specialist Pieter Raat

Paul Jeroen Verkade is opgeleid als verpleegkundige, verpleegkundig specialist en verplegingswetenschapper. Als zorgmanager is Paul-Jeroen Verkade nauw betrokken bij de ontwikkeling van het compacte behandelteam bij Pieter Raat, waarin huisarts, verpleegkundig specialist en specialist ouderengeneeskunde gezamenlijk zorg dragen voor medische zorg voor intramurale cliënten met een WLZ indicatie.