Petra van Holst

Algemeen directeur Zorgverzekeraars Nederland

Petra van Holst is sinds 2016 algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland. Zij heeft een brede en langjarige ervaring op het gebied van verzekeringen en zorgverzekeringen. Zorgverzekeraars Nederland is de branchevereniging die alle in Nederland actieve zorgverzekeraars samenbrengt. Zorgverzekeraars zijn maatschappelijke organisaties die hun verzekerden de toegang garanderen tot kwalitatief goede en betaalbare zorg. Zorg die gericht is op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven, nu en in de toekomst. Zorgverzekeraars werken vanuit hun gezamenlijke toekomstvisie Ambitie 2025 aan houdbare zorg die de persoon centraal stelt, met compassie geleverd wordt op een effectieve manier in netwerken rondom de patiënt en die zinnig, zuinig en eerlijk omgaat met het premiegeld om de solidariteit te behouden.