Prof. dr. Freek Peters

Hoogleraar Contextueel Leiderschap

Prof. dr. Freek Peters is als organisatiepsycholoog en bestuursadviseur actief in heel uiteenlopende organisaties. Hij kent wereld van bureaucratische molochs tot wilde pioniersbedrijven, van snelle start-ups tot eerbiedwaardige Colleges. Naast zijn werk als hoogleraar is hij ruim dertig jaar verbonden aan de Galan Groep in Baarn. De besturing en het toezicht van publieke organisaties heeft zijn speciale  belangstelling. Zijn motto: nieuwe tijden vragen om nieuwe vormen van leiderschap.

Freek promoveerde in 2011 op het vraagstuk van de hedendaagse leiderschapseffectiviteit in relatie tot de strategische opgave van een organisatie. Vanaf 2014 is hij hoogleraar Contextueel Leiderschap aan Tilburg University, waar hij zich bezighoudt met het leiderschap van de toekomst en de betekenis daarvan voor het hier en nu. Zijn oratie ‘Next Generation 2025, Besturing en leiderschap in een Complexe Wereld’ kreeg veel aandacht in de media en het artikel ´We don´t need another Hero´ werd trendsettend in het denken over moderne leiderschapskwaliteiten. In 2020 verscheen ‘Face the Future, Leadership Skills for the Next Generation’, een interactief prentenboek over de transitie van klassiek naar toekomstig leiderschap op zes dimensies. Motto: nieuwe tijden vragen om nieuwe vormen van leiderschap.