Prof. dr. Jacqueline Cramer

strategisch adviseur bij het Utrecht Sustainability Institute (USI) en hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht

Prof. dr. Jacqueline Cramer is strategisch adviseur bij het Utrecht Sustainability Institute (USI) en hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht. Tevens is zij ambassadeur ‘Circulaire Economie’ en lid van de Economic Board Amsterdam. Van februari 2007 – februari 2010 was zij Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Zij begon haar loopbaan bij de Universiteit van Amsterdam (1976-1989) en vervolgens bij TNO (1989-1999; waarvan de laatste vier jaar gedetacheerd bij Philips en Akzo Nobel). Daarna startte zij haar eigen consultancy bureau “Cramer Milieuadvies’. Zij werkte met meer dan 200 bedrijven aan de integratie van duurzaamheid in hun business-strategie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie. Sinds 1990 is zij tevens deeltijdshoogleraar aan achtereenvolgens 4 universiteiten. Jacqueline Cramer is ruimt 45 jaar werkzaam op milieuterrein binnen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de politiek en de universiteit. Zij bekleedde in dat kader uiteenlopende nevenfuncties, zoals kroonlid SER, lid van de Raad van Commissarissen van diverse bedrijven (zoals Shell Nederland, FMO, ASN Bank), lid van de Raad van Toezicht van verschillende organisaties (zoals Universiteit Maastricht, Hogeschool Arnhem Nijmegen) en bestuursfuncties van maatschappelijke organisaties (zoals Vereniging Milieudefensie en Wereld Natuur Fonds). Momenteel is zij betrokken bij verschillenden initiatieven om duurzaamheid in de praktijk te brengen, zoals Betonakkoord, Bouwakkoord Staal en Holland Circular Hotspot.