Prof. dr. Jan Klein

Anesthesioloog np, emeritus hoogleraar Patient Safety Engineering TU Delft.

Jan Klein heeft zijn gehele carrière gewerkt als anesthesioloog, onder andere als hoogleraar, afdelingshoofd en opleider van de afdeling Anesthesiologie van het Erasmus MC. Zijn interesse in kwaliteit en veiligheid heeft hij meer inhoud kunnen geven door een leerstoel ‘Veiligheid in de Zorg’ bij het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit en door een leerstoel ‘Patient Safety Engineering’ bij de Faculteit Werktuigbouwkunde van de TU Delft. Naast diverse bestuursfuncties is Jan Klein voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Sinds een jaar is de heer Klein met emeritaat.