Prof. dr. Thomas Quartier

hoogleraar liturgische en monastieke spiritualiteit

Thomas Quartier is deeltijds hoogleraar liturgische en monastieke spiritualiteit aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Hij behoort tot de onderzoekseenheid Pastoraaltheologie en Empirische Theologie en is co-coördinator van het Liturgisch Instituut.

Hij studeerde filosofie en theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij verdedigde zijn dissertatie, een empirische onderzoek van rooms-katholieke begrafenisrituelen, in 2007 (Bridging the Gaps. Münster etc. 2007). Zijn postdoctoraal onderzoek vestigde de aandacht op moderne rouwrituelen (Die Grenze des Todes. Münster etc. 2011). Tijdens de afgelopen jaren heeft zijn interdisciplinaire onderzoek zich toegespitst op het vlak van rituele, liturgische en monastieke studies (Liturgische spiritualiteit. Heeswijk 2013). Zijn interesse gaat voornamelijk uit naar een hedendaagse vorm van liturgische spriritualiteit vanuit een monastiek, en meer specifiek, Benedictijns, pespectief (Anders leven. Hedendaagse monastieke spiritualiteit. Heeswijk 2015; Kiemcellen. Van klooster naar wereld. Heeswijk 2016; Heilige woede. Monnik zijn, een radicale keuze. Baarn 2018). Hij geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp in België, Nederland, Duitsland en andere landen.

Sinds 2006 doceert hij Liturgical and Ritual Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is directeur van het ‘Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies’ aldaar. Hij is ook aangesteld als gastprofessor aan de Benedictijnse Universiteit Sant’ Anselmo in Rome en verbonden aan het Titus Brandsma Instituut Nijmegen.