Mr. Dr. Rankie ten Hoopen

Wetenschappelijk bureau Boels Zanders

Dieper spitten levert meer groei op. Daarom heeft Rankie volop aandacht voor de inhoud en de (praktische) implicaties daarvan. Als wetenschappelijk medewerker verricht ze onderzoek om antwoord te vinden op juridische vragen. Telkens weer verplaatst ze zich in nieuwe feiten en mensen, en communiceert ze op een op de cliënt afgestemde wijze over haar bevindingen.

Met haar kennis op het gebied van de gezondheidszorg en het gezondheidsrecht is Rankie de brug tussen wet en praktijk. Bij Boels Zanders maakt ze deel uit van het sectorteam Zorg en is ze betrokken bij de expertise Privacy. Rankie is jarenlang als universitair docent Gezondheidsrecht werkzaam geweest bij de juridische faculteit van Maastricht University.

Rankie promoveerde in 2001 aan Maastricht University met het proefschrift ‘Zorg op recept’, een onderzoek naar de aansprakelijkheid voor gezondheidsschade door geneesmiddelen in de driehoek producent, arts en apotheker. Ze is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en lid van de Commissie medisch-ethische aangelegenheden aan MUMC+.