Sjoerd Repping

Voorzitter Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, hoogleraar Zinnige Zorg aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA), strategisch adviseur van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC

Sjoerd Repping was jarenlang hoofd van het centrum voor voortplantingsgeneeskunde aan het AMC en nauw betrokken bij de coördinatie en uitvoer van veel zorgevaluatieonderzoek.  Sinds februari van dit jaar is hij namens alle partijen uit de medisch specialistische zorg ‘kwartiermaker en voorzitter Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ (ZE&GG) bij het Zorginstituut. Hij ziet het als zijn missie om samen met alle veldpartijen de zorg in de ziekenhuizen steeds beter wetenschappelijk onderbouwd te krijgen. Als hoogleraar Zinnige Zorg en strategisch adviseur van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC probeert hij daar ook op lokaal niveau invulling aan te geven in Amsterdam.