Stijn van Kreij

Oprichter Butterfly Effect

Stijn van Kreij is entrepreneur by day en artist by night. Met zijn bedrijf Butterfly Effect bouwt hij aan bruisende gemeenschappen in opdracht van zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten. Dat doen ze door de inzet van buurtverbinders die het verschil willen maken voor andere bewoners.
Ook organiseren we de huisvesting en financiering van zorgzame gemeenschappen, waardoor mensen met een zorgvraag meer mogelijkheden krijgen om hun vrijetijdsbesteding en sociale contacten zelf vorm te geven. Bovendien dragen we op die manier bij aan het verlagen van de werkdruk in de zorg en geven we meer mensen de kans om in een groene omgeving te wonen.