Prof. Tijn Kool

Hoogleraar Passende zorg, Programmaleider Doen of laten?, senior researcher IQ healthcare, Radboudumc

Na zijn studies geneeskunde en bedrijfskundige economie promoveerde Tijn Kool in 1995 op een toen nog nauwelijks actueel thema, de mogelijkheden van marktwerking in de gezondheidszorg. Vervolgens werkte hij in de dynamische omgeving van het UMC Utrecht dat in korte tijd transformeerde van een academisch ziekenhuis naar een Universitair Medisch Centrum door fusie met het WKZ en de medische faculteit. Hij maakte enige jaren deel uit van de directie van het Hart Long Centrum Utrecht. Het onderzoek trok hem in 2001 naar Prismant waar hij een onderzoeksafdeling opzette op het gebeid van meten en verbeteren van kwaliteit. Sinds 2011 werkt hij bij IQ healthcare van het Radboudumc. Hij is hoogleraar Passende zorg en sinds 2015 programmamanager van Doen of laten?. Zijn ambitie is om samen met veel zorgverleners, patiënten en bestuurders een beweging op gang te brengen in de Nederlandse zorg om bij sommige vormen van zorg terughoudend te zijn. Tijn Kool is redacteur van KIZ kwaliteit in de zorg, editor van the Journal of Medical Internet Research en actief in de internationale Choosing Wisely beweging.