Trea Sandjer

SEH-arts KNMG bij Treant Zorggroep

Trea Sandjer is SEH-arts en medisch manager SEH bij Treant. De zorggroep heeft drie ziekenhuislocaties: in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal.

De zorg in regio is in 2020 anders ingericht. De nadruk in Emmen ligt op de acute en complexe zorg. De locaties in Hoogeveen en Stadskanaal zijn weekziekenhuizen voor planbare zorg, waarbij de SEH’s in de weekziekenhuizen zijn omgevormd tot basisspoedpost. Trea was projectleider en coördineerde de medische keuzes intern en extern en legde deze onder meer uit aan de inwoners en andere stakeholders.

Vanaf 1992 werkt Trea op de Spoedeisende hulp. In 2001 was ze, samen met een collega, de eerste SEH-arts van Nederland. Sinds 2013 werkt Trea bij Treant, daarvoor was ze onder meer werkzaam bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en UMCG Ambulancezorg. Sinds 2020 is ze lid van de RvT van RAV Fryslân.