Vera Hogervorst

Verpleegkundig specialist Geriatrie, Promovenda acute ouderenzorg AUMC, Programma-manager GEM-team Tergooi MC

Vera Hogervorst geeft leiding aan een team Geriatrische Spoedeisende Geneeskunde op de Spoedeisende Hulp van Tergooi MC. Met een focus op screening, preventie, holistische beoordeling, polyfarmacie, juiste zorg op de juiste plaats en gedeelde besluitvorming. Titel afstudeerwerk: ‘Geriatrisch co-management op de Spoedeisende Hulp