Wilma van der Scheer

Bijzonder hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg

Wilma van der Scheer is directeur van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en bijzonder hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Haar leerstoel richt zich op nieuwe vormen van besturing en coördinatie passend bij de veranderende relatie tussen burgers en zorgorganisaties, patiënten en professionals. Daarbij wordt niet alleen gekeken wordt naar de formele posities – bestuur en management – maar ook naar de wijze waarop leiderschap wordt omarmd en omgezet in actie. Dat kunnen bestuurders zijn van zorgorganisaties of andere maatschappelijke organisaties, maar ook verpleegkundigen of artsen die verantwoordelijkheid willen dragen voor een betere (organisatie van) zorg. Dit gedeeld leiderschap is ook een belangrijk thema in het onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van de Academische werkplaats zorgbestuur, waar Wilma sinds 2018 leiding aan geeft.