Wink de Boer

Internist en MDL-arts, Bernhoven

Wink de Boer (1960) is internist en MDL-arts. Hij studeerde geneeskunde in Utrecht en werd opgeleid tot internist in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk en het AMC in Amsterdam. Later volgde nog een registratie als MDL-arts. Hij begon zijn carrière als kolonel-arts internist in het perifere militaire team van het Sint Joseph Ziekenhuis in Veldhoven. Daarna was hij vanaf 1995 vrijgevestigd Internist met aandachtsgebied MDL in het Sint Anna Ziekenhuis in Oss. Dit ziekenhuis fuseerde in 2000 met het Sint Joseph ziekenhuis in Veghel tot Ziekenhuis Bernhoven. In 2005 was hij de eerste MDL-arts in Bernhoven. Hij was voorzitter van de gezamenlijke maatschap Interne/MDL, bestuurslid van de vereniging Medische staf en voorzitter van de stafmaatschap. In deze laatste rol onderhandelde hij met de verzekeraars over het specialisten honorarium wat vervolgens achter de voordeur van het ziekenhuis volgens de Logex systematiek werd verdeeld. Van 2014 tot 2018 was hij medisch directeur in het directieteam van Bernhoven, een team van gelijkgestemden die in deze periode, onder aanvoering van Peter Bennemeer, de koers verlegde naar “betere zorg door minder zorg”. Een transformatie waarmee de kwaliteit werd verbeterd en de patiënttevredenheid omhoogging. Voor passende zorg bouwde hij mee aan een nieuw en veranderd ziekenhuis met andere incentives voor gedrag; een nieuwe governance; eigenaarschap, een nieuw verdienmodel, loondienst voor de medisch specialisten en een nieuw operating model wat was gebaseerd op de “patient journey”. Hij publiceert en geeft lezingen over de lessons learned van deze transformatie. Als een betere kwaliteit van de zorg het doel is zullen er ook systeeminterventies nodig zijn in het zorgecosysteem, met andere incentives voor gedrag én een andere financiering. De uitdagingen voor de zorg zijn groot, de arbeidsmarktkrapte, de vergrijzing met de stijgende zorgvraag en de nieuwe technische mogelijkheden maken dat we niet op dezelfde manier zorg kunnen blijven verlenen. Veranderen moet; maar je kan het niet in je eentje, veranderen is ook reuze eng en het loopt ook niet altijd in één keer goed af. Wink wil u als bestuurder of leidinggevende inspireren in ieder geval wel op reis te gaan; de maatschappelijke opdracht moet weer gaan prefereren boven het bewaken van de status quo.