Wouter Hobbelink

Senior beleidsmedewerker, Nederlandse Zorgautoriteit

Wouter Hobbelink is senior beleidsmedewerker bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Vanuit de unit “eerstelijns zorg” werkt hij aan bekostigingsvraagstukken die primair de eerste lijn raken. De afgelopen jaren is hij steeds meer betrokken bij sector- en domeinoverstijgende vraagstukken. Zo is hij projectleider van het traject dat heeft geleid tot het onlangs gepubliceerde advies “Bekostiging afstemming en coördinatie voor kwetsbare ouderen thuis”. Ook is hij vanuit de NZa betrokken bij de totstandkoming van het beleid rond  “Algemene diensten ten behoeve van verzekerde zorg” en de regelgeving voor Parkinsonnet die hieruit voortkwam.