Home Tags Farmaceutische zorg

farmaceutische zorg

Dure geneesmiddelen

NVZ: Politiek moet stijging dure medicijnprijzen stoppen

Het is aan de politiek, zowel nationaal als internationaal, om de hoge prijzen van geneesmiddelen een halt toe te roepen, zegt de NVZ: 'Zolang dat uitblijft, blijft het probleem op het bordje van de ziekenhuizen liggen.' De NVZ pleit voor een apart kader voor dure geneesmiddelen en realistische kostenramingen.
Ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen besparen tientallen miljoenen met strijd tegen ‘geneesmiddelenkapers’

Vier ziekenhuizen en bereidingsapotheek A15 gaan de komende jaren geneesmiddelen die ze zelf bereiden registreren bij de EMA en het CBG. Dit voorkomt dat farmaceutische bedrijven de medicatie voortaan namaken en de ziekenhuizen wettelijk gedwongen worden om te stoppen met de productie.
Sociaal domein
Sterre ten Houte de Lange

Literatuur als onderzoeksmethode voor medisch-ethische dilemma’s

In deze Boekenweek brengt redacteur Sterre ten Houte de Lange een ode aan de schrijver van het Boekenweekgeschenk Hanna Bervoets voor de medisch-ethische dilemma’s die Bervoerts in haar werk aankaart.
Ziekenhuiszorg

Farmabedrijven: ‘Patiënten dupe van nieuw beleid weesmedicijnen’

De farmaceutische industrie wijst het nieuwe beleid van Zorginstituut Nederland voor strengere eisen voor weesgeneesmiddelen af. ‘Het collectief op ‘NEE’ zetten is in strijd met de (wettelijk geregelde) open instroom in het basispakket van medisch-specialistische geneesmiddelen’, schrijft directeur Gerard Schouw van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in een brief aan het Zorginstituut. 
Ziekenhuiszorg

No cure no pay in zwang bij vergoeding peperdure geneesmiddelen

Er komen gentherapieën beschikbaar die eigenlijk veel duurder zijn dan wat de overheid zich doorgaans veroorlooft. Betalen naar prestatie kan een oplossing zijn om de innovatieve geneesmiddelen toch te kunnen vergoeden.
Dure geneesmiddelen

ACM ziet kansen voor lagere prijzen van dure geneesmiddelen

Zelfbereiding van weesgeneesmiddelen door apotheken biedt kansen voor lagere prijzen van ‘dure geneesmiddelen’. Dat zegt de Autoriteit Consument & markt (ACM).
Dure geneesmiddelen
Evean

Bruins: ‘Behandeling patiënten weegt zwaarder dan transparantie medicijnprijs’

Ondanks de besparing die de medicijnonderhandelingen tussen VWS en farmaceuten oplevert, blijft transparantie uit. Dat meldt minister Bruno Bruins.
Klein Nulent

KNMP wil stoppen met papieren recepten

Apothekersorganisatie KNMP wil dat het voorschrijven en afleveren van recepten volledig elektronisch gaat plaatsvinden. Om te beginnen met recepten voor opiaten. Dit om vervalsingen te voorkomen.
Dure geneesmiddelen
Verschillen in medicijnen

Blog: Zorgvuldige selectie sluisgeneesmiddelen leidt tot beter maatschappelijk resultaat

Bij opname van nieuwe geneesmiddelen in de sluis zou ook rekening moeten worden gehouden met de specifieke marktsituatie om de verstorende effecten inzichtelijk te maken. In de huidige vormgeving van de sluis gelden alleen absolute financiële grenswaarden.
geneesmiddelen

Nederlandse medicijnfabrikanten vergroten voorraad vanwege Brexit

De impact van de Brexit op de farmaceutische industrie zal groot zijn. Daarom bereiden een aantal grote Nederlandse farmaceutische bedrijven, zoals Sanofi, zich alvast voor.