Home Tags Farmaceuten

farmaceuten

Dure geneesmiddelen
Evean

Bruins: ‘Behandeling patiënten weegt zwaarder dan transparantie medicijnprijs’

Ondanks de besparing die de medicijnonderhandelingen tussen VWS en farmaceuten oplevert, blijft transparantie uit. Dat meldt minister Bruno Bruins.
Dure geneesmiddelen
Verschillen in medicijnen

Blog: Zorgvuldige selectie sluisgeneesmiddelen leidt tot beter maatschappelijk resultaat

Bij opname van nieuwe geneesmiddelen in de sluis zou ook rekening moeten worden gehouden met de specifieke marktsituatie om de verstorende effecten inzichtelijk te maken. In de huidige vormgeving van de sluis gelden alleen absolute financiële grenswaarden.
Bekostiging
geneesmiddelen

Nederlandse medicijnfabrikanten vergroten voorraad vanwege Brexit

De impact van de Brexit op de farmaceutische industrie zal groot zijn. Daarom bereiden een aantal grote Nederlandse farmaceutische bedrijven, zoals Sanofi, zich alvast voor.
Dure geneesmiddelen
algoritme dure medicijnen prijssteling Bob Löwenberg en Carin Uyl de Groot

Wetenschappers ontwikkelen prijsmodel voor nieuwe kankermedicijnen

Een wereldwijde revolutie in de prijsberekening van nieuwe medicijnen tegen kanker is bittere noodzaak om de snelle groei in het aantal gevallen van deze ziekte het hoofd te bieden.
Patiëntveiligheid
antibiotica

Medisch specialisten slaan alarm om tekort aan antibiotica

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maakt zich zorgen over het toenemende tekort aan antibiotica in Nederland.
Fraude
Corruptieschandaal

Grieks parlement onderzoekt corruptieschandaal Novartis

Een speciale Griekse commissie gaat het corruptieschandaal bij het farmabedrijf Novartis onderzoeken. Tot de verdachten behoren prominente politici.
Dure geneesmiddelen
dure medicijnen

Ierland wil aanhaken bij geneesmiddelencoalitie

Ierland wil zich aansluiten mij de geneesmiddelencoalitie BeNeLuxA. Bruins is blij met het nieuws.
Dure geneesmiddelen
zorginstellingen verliesgevend

Fabrikanten weigeren overheid inzage in medicijnprijzen

Bij onderhandelingen met de overheid houden farmaceuten alle informatie over de kostprijzen en prijsonderbouwing geheim. Hierdoor heeft de overheid totaal geen zicht op een redelijke prijsstelling. Een verantwoorde geneesmiddelenuitgave is daarmee onmogelijk.
Dure geneesmiddelen
dure medicijnen

Apothekersbereiding voor duur Orkambi medicijnen uitgesteld

Apotheker Paul Lebbink stelt de productie van het dure medicijn Orkambi uit. Nu VWS een prijsakkoord met Vertex heeft bereikt, is een namaakvariant minder noodzakelijk.
Ouderenzorg
dure medicijnen

Pfizer lanceert innovatiefonds neurowetenschappen

Pfizer lanceert een innovatiefonds neurowetenschappen. Biotechbedrijven kunnen aanspraak maken op financiële middelen die binnen het fonds beschikbaar zijn.