Home Tags IGJ

IGJ

Governance
Op de foto Marieke van Velthuizen van Toezicht Sociaal Domein

Drie randvoorwaarden om samenwerking te verbeteren

Ondanks alle zorg- en welzijnsakkoorden komt samenwerking nog onvoldoende van de grond. Om bestuurders, toezichthouders en medezeggenschap op weg te helpen, lanceert Toezicht Sociaal Domein (TSD) een gespreksleidraad.
Tech
Dieuwke Hooft Graafland Loyens & Loeff

Column: Digitale zorg door de juridische lens

Mogelijke veranderingen in het zorgproces als gevolg van digitale zorg kunnen voor zowel zorgverleners als patiënten effect hebben op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De IGJ houdt daarom toezicht op de naleving van wet- en regelgeving relevant voor e-healthtoepassingen.
Kwaliteit

Onderzoek onthult: ziekenhuizen verzaken menselijke prestaties te zien als oorzaak medische fouten

In analyses naar medische fouten voor, tijdens en na de operatie, die ziekenhuizen moeten melden bij de IGJ, worden verschillen in ‘menselijke prestaties’ niet als oorzaak aangewezen. Daardoor zijn er ook weinig verbetermaatregelen op dat gebied. De inspectie neemt genoegen met deze maatregelen. 
Ziekenhuiszorg

Rechter keurt inspectierapport over ex-internist Maasstad Ziekenhuis af

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd moet een rapport over grensoverschrijdend gedrag van een ex-internist van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam intrekken. Dat heeft de rechter in Den Haag besloten. Drie andere rapporten over de internist kunnen wel gebruikt worden in een procedure bij de tuchtrechter.
Kwaliteit
In gesprek

Ouderenzorg experimenteert al met verantwoording via verhalen

Drie ouderenzorgorganisaties experimenteren met een verhalende methode waarmee ze inzicht geven en verantwoording afleggen over de kwaliteit van zorg. De methode bevindt zich nog in de experimentele fase, maar het ‘onderzoekend gesprek’ dat onderdeel uitmaakt van de methode wordt met belangstelling en welwillendheid gevolgd door de IGJ.
Gehandicaptenzorg

Bij Aveleijn worden seks en intimiteit besproken aan de keukentafel

In de verstandelijk gehandicaptenzorg is seksueel grensoverschrijdend gedrag een risico voor cliënten. Zorgorganisatie Aveleijn voert hier actief beleid op middels preventieve maatregelen en een meldpunt dat jaarlijks zo’n 200 meldingen hierover behandelt. “We willen dat onze cliënten zich gezond en veilig seksueel kunnen ontwikkelen.”
Ziekenhuiszorg

Geschorste internist stelt werkwijze IGJ ter discussie tijdens kort geding

Een internist die bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam werkte, stelt de werkwijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ter discussie in een kort geding. Hij zegt dat hij niet de kans heeft gekregen om adequaat weerwoord te bieden op meldingen van grensoverschrijdend gedrag.
Kwaliteit

Uitslag poll: Meningen verschillen over taak van IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verandert haar koers en breidt haar taken uit. Gevolg hiervan is minder handhaving, zoals bij de SEH's, maar hulp bij samenwerking en personeelstekort. Wat vinden Zorgvisie-lezers van de stelling 'De IGJ moet meer en niet minder handhaven'?
Ziekenhuiszorg
SEH

IGJ gaat niet handhaven bij SEH’s

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) legt SEH’s die niet voldoen aan het Kwaliteitskader Spoedzorgketen voorlopig geen boetes op en stelt geen deadlines. Ook sluiting is geen optie. 
Kwaliteit

Poll: De IGJ moet meer en niet minder handhaven

Bij de IGJ is sprake van een koerswijziging en uitbreiding van haar taken. Het gevolg: minder handhaving maar hulp bij samenwerking en personeelstekort. Coördinerend inspecteur ziekenhuizen Hugo Solleveld zegt hierover: "Toezicht is meer dan alleen het controleren van het naleven van regels." 
Nieuwsbrief Abonneren