Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Sociaal domein
jeugd

Jeugdautoriteit: Eenvoudige oplossing voor jeugdzorgtarieven is er niet

De Jeugdautoriteit vergelijkt het bepalen van een tarief tussen zorgaanbieder en gemeente met de finish van een “hordenloop op een zachte ondergrond”.
Sociaal domein

‘Met koers van 2023 gaat hervorming jeugdzorg niet slagen’

Flink gestegen omzetten stutten de resultaten van de grootste jeugdzorgaanbieders. Maar hier schuilt ook een risico in. Uiteindelijk zullen ze efficiënter moeten leren werken.
Sociaal domein

Ronnie van Diemen: ‘Er is niet één jeugdzorg’

Waar vaak wordt gesproken over wachtlijsten en problemen in de jeugdzorg is de oorzaak hiervan divers, vertelt Ronnie van Diemen, oud-inspecteur-generaal van de IGJ en inmiddels voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Er is namelijk geen sprake van ‘één jeugdzorg’.
Sociaal domein
productiviteit ziekenhuizen verder onder druk

Financiën grote jeugdzorgaanbieders dreigen verder te verslechteren

"Naast hoge kosten voor bijvoorbeeld inhuur van extern personeel staan grote aanbieders aan de lat voor hoog complexe, specialistische zorg die in gevallen gepaard gaat met financiering van verblijfsfuncties", zegt Kees van Nieuwamerongen, directeur van de Jeugdautoriteit
Sociaal domein

Wethouder Amsterdam waarschuwt voor boemerangbeleid jeugdzorg

Wethouder Marjolein Moorman presenteert haar ideeën over hoe de jeugdzorg in de regio moet worden georganiseerd. Zij werkt onder meer aan een lumpsumbekostiging voor aanbieders van aanvullende jeugdhulp.
Sociaal domein
jeugd

‘Jeugdhulpnetwerken kampen met barsten in het ontwerp’

In sommige regio's bestaan netwerken van wel 130 organisaties. Dit is niet meer efficiënt, vertelt Mariëlle Blanken die hier een proefschrift over heeft gemaakt.
Sociaal domein

Blog: ‘We verspillen kostbare tijd aan handmatige gegevensuitwisseling’

Hoe kunnen we in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt, de roep om passende zorg en minder administratieve lasten dan toch zo’n vijf weken per jaar – vaak door een jeugdverpleegkundige - per jeugdgezondheidszorgorganisatie (jgz) verspillen aan het verzamelen van slechts één gegeven? Warner Boon van GGD Utrecht en Ron Boumans, voorzitter ActiZ jeugd en bestuurder van JGZ Zuid Holland West, dagen op de 22e Grote Rekendag de ministeries van VWS en OCW uit om met hen mee te rekenen.
Sociaal domein

Alle aanbieders gesloten jeugdzorg in financiële problemen

De toezichthouder op de jeugdzorg pleit voor een gecontroleerde afbouw van Jeugdzorgplus om te voorkomen dat kinderen niet de juiste zorg krijgen. De problemen zijn inmiddels zo verergerd dat alle aanbieders van deze zorgvorm financiële problemen ondervinden en onder het vergrootglas van de Jeugdautoriteit liggen.
Sociaal domein
jeugd

Risico’s op niet-integere bedrijfsvoering in jeugdzorg substantieel

Financiële holdings, hoge huren en hoge rendementen zijn aan de orde van de dag in de jeugdzorg bij vooral de kleinere zorgaanbieders, blijkt uit een nieuw rapport.
Sociaal domein

Aanbieden van jeugdzorg vormt financiële bedreiging voor grote organisaties

Voor grotendeels dezelfde zorg als in de jeugdzorg zijn de tarieven voor gehandicaptenzorg "substantieel hoger", merkten de NZa en Jeugdautoriteit op.
Nieuwsbrief Abonneren